EPS - elektronická protipožární signalizace

Elektrická požární signalizace je ucelená sestava technických zařízení, která se skládá z ústředny EPS, různých druhů hláscčů, jak požárních, tak kouřových a případně dalších doplňujících prvků. Účelem tohoto zařízení je vyhodnocovat požár, kouř, či vzájmnou kombinaci obou. Požár, nebo kouř je signalizován akusticky, opticky v místě instalace, nebo může být předán na pult centrální ochrany. Systém může být koncipován tak, že při vzniku požáru ústředna prostřednictvím doplňkových zařízení provede likvidaci počátečního požáru.
Účelem instalace takového systému je zamezení lidských ztrát a minimalizace hmotných škod, včasným podchycením požáru.

Zpět        Index