Teplovzdušný panel Classic

Tento model má spodní nasávání venkovního vzduchu přes ventilační mřížku a filtr. Vzduch je ohříván a vpouštěn do místnosti horním vývodem. Dochází k výměně suchého venkovního vzduchu za vnitřní vlhký vzduch, který je vytlačován ven z domu jeho přirozenými netěstnostmi.

MODEL

VH05K

VH10K

VH15K

VH20K

Vnější rozměry (mm)

505x505

1005x1005

1005x1505

1005x2005

Plocha apetury Aa (m2)

0,155

0,900

1,397

1,894

Hmotnost (kg)

2,5

10

12,5

15

Přívod vzduchu

externí

externí

externí

externí

Vývod vzduchu (prům. mm)

125

125

125

125

Max. objem. průtok (m3/h)

40

80

120

160

Jmenovitý tepelný výkon (W) *

cca 200

cca 600

cca 900

cca 1200

Teplotní výšení (°C)

cca 20

cca 25

cca 30

cca 35

Velikost domu (m2)

cca 10

cca 40

cca 60

cca 80

* hodnota tepelného výkonu kolektoru je uvažována za ustálených podmínek a při úvaze jmenovitých výpočtových parametrů G = 1000 W/m2, tm = 50˚C, te = 20˚C a instalovaný tepelný výkon jmenovité úrovně je určen bez ohledu na sklon či orientaci kolektoru, když se předpokládá se kolmý dopad slunečního záření na aperturu kolektoru

Index       Obchod       Comfort        Extra

Modelová řada teplovzdušných solárních kolektorů CLASSIC

Technický list ke stažení

Index        Obchod Kód obchodníka 398